Bölümün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler, kariyer elemanları ve uzmanlar yetiştirmektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerin yönetim, siyaset, hukuk, genel kültür ve analitik düşünme yeteneklerini desteklemekte; farklı bilgileri birleştirip yeni bilgilere ulaşmayı kolaylaştıracak derslerle hem özel hem de kamu sektöründe çalışmalarını sağlayacak birikim oluşturmalarına katkı sağlamaktadır.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Bakanlıklar, yerel yönetimler, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Bölüm mezunları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olabilirler.

Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 2Öğretim Görevlisi ve  1 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. Bölümümüz ilke kez 2012 yılında öğrenci almış 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim programı mevcuttur. Bölüm kontenjanı 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren birinci ve ikinci öğretim her biri için 60 kişidir.

Bölümümüzde Tezli Yüksek Lisans Programı mevcut olup, ilk öğrencilerini 2016 yılında almıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin